Producten

Id qui et pariatur, in, culpa magna ex ea aute ipsum.

© Made & Powered by Bert
Koninklijke Balboogmaatschappij St. Servatius Aalst
Home Onze Club Historiek Clubs Reglementen Uitslagen Kalender Gallerij

Historiek van Balboog

Gesticht op de naamdag van deze Ijsheilige, 13 mei 1840, in de “Gouden Ster” te Aalst. De stichters waren C.Vlieberg,Boone,Maurus,L.Michiels,Van Cauwenbergh,Breckpot,Van den Storm,Van Limbergen en De Meester. Deze behoorden allen tot de goede burgerij, een nieuw lid betaalde in die tijd 6Fr Lidgeld wat zeer hoog was. Het eerste met de hand geschreven reglement zou alsnog bestaan en werd genaamtekend door alle leden stichters. In 1853 werd L.Michiels voorzitter, in 1859 telde onze maatschappij reeds 33 leden en in 1861 is dit aantal gestegen tot 47. In 1866 werd Jozef Bade voorzitter. In verscheidene documenten van maatschappijen zoals Nemrod uit Gent, Bonne Esperance uit Antwerpen, Guillaume Tell uit Brussel en Tienen en L’Ancien Grand Serment uit Brussel duikt steeds de naam van Sint Servatius op als deelnemer aan hun toernooien. Ook aan liefdadigheidswedstrijden namen zij deel, dit ten voordele van de slachtoffers der Grauwvuurontploffing in 1865 te Dour en in 1892 te Anderleus. Toen in 1865 het lokaal verkocht werd, verhuisde de Club naar het lokaal “Trivoli” op de Dendermondse Steenweg. In 1891 werd dan Van Den Driesche voorzitter, in 1909 A. De Rijck en in 1916 T. Boek. Tijdens de oorlog van 14-18 werd het lokaal geplunderd en werden talloze trofeeën en 15 bogen ontvreemd. Na de oorlog in 1919 hervatte de gilde de activiteiten en dit met een volledig nieuw bestuur en een nieuw lokaal “L’Avenue” op de Brusselse Steenweg. De voorzitter werd Emiel Boel en de ondervoorzitter Alfons Gheys, de secretaris Jan Waegeman en de penningmeester Jozef Chevalier. In 1920 werd de toelating verleend door het hof om zich Koninklijk te noemen. In dat jaar vierde men ook het uitgestelde 75-jarig bestaan van de gilde. Tijdens het jaar 1925 en ervoor waren reeds meermaals contacten geweest tussen de verschillende maatschappijen met het oog op het stichten van een nationale federatie. De drie Brusselse maatschappijen hadden reeds een ontwerp statuut klaar en deze werd dan ook naar iedere maatschappij opgezonden samen met een uitnodiging voor een eerste algemene statutaire vergadering op 16 januari 1926 te Brussel. Na bespreking werd daar voor akkorrd de statuten onderschreven door R. Van den Broeck en Waegeman. De eerste wedstrijd van de nationale federatie begiftigd met de schaal van voorzitter Musschoot, werd door Sint Servatius gewonnen! Begin 1927 verhuisde de club nogmaals, ditmaal naar de hovingen van Van Stijvendoel op de Grote Markt te Aalst. Daar werd Gaston Camu voorzitter. Op de vergadering van de federatie van 31 maart 1935 werd er beslist een Belgisch Kampioenschap in te richten lopende over een gans jaar in 1936, met één wedstrijd in elke maatschappij en te schieten op losse vogels. Het was Sint Servatius die zich voor het eerst Belgisch Kampioen mocht noemen, zij wonnen hiermede de schaal “Charles de Coster”. Na de oorlog 1940-45, verhuisde men nogmaals, nu naar de hovingen van de Alost Sport op de Steenweg van Dendermonde. De voorzitter werd daar R. Van den Broeck, in 1951 werd de Aalsterse verbroedering gesticht, de promotoren waren daarvan Van den Broeck en A. Veillefon. Deze laatste werd daarin trouwens penningmeester en dit tot 1991, hetzij 40 jaren lang. In 1953 werd de club terug geteisterd, ditmaal door een brand in het clubhuis, veel waardevolle stukken gingen hierbij verloren. In 1955 won de club de wisselbeker van de stad Oostende. Na het overlijden van onze voorzitter Van Den Broeck in 1965 ging het voorzitterschap over op Benoni De Wilde. Deze leidde de maatschappij terug naar de Grote Markt met als clubhuis “Bristol” bij Willy Vinck. Door verscheidene redenen gaf De Wilde zijn ontslag in de maatschappij en werd opgevolgd door Alfons Veillefon. De club groeide en bloeide en in 1975 werd het 135-jarig bestaan gevierd met een huldiging op het stadhuis van verdienstelijke leden. Op 4 maart 1978 was er een bijzondere vergadering in de Federatie, dit aangaande het decreet van de Vlaamse Cultuurraad van 2 maar 1977. Zeven maatschappijen waren akkoord en tekenden hun aansluiting bij de NUKB-UNAB, één maatschappij onthield zich echter, Sint Servatius. Na vele discussies en het aantonen van de wettelijke noodzakelijkheid voor het verder bestaan van de maatschappij, werd dan ook beslist op 18 november 1978 om toe te treden tot de Unie. In 1990 verhuisde de maatschappij naar de Sint-Martinuskring in de Korte Zoutstraat te Aalst, daar werd ons 150-jarig bestaan gevierd en ter gelegenheid van deze verjaardag werd een nieuw vaandel gekocht. Eind 1991 gaf Alfons Veillefon zijn ontslag als voorzitter om gezondheidsredenen, hij werd opgevolgd door Gustaaf Huylebroeck. Met medewerking van de stad Aalst verhuisde onze maatschappij een laatste keer in 2000 ditmaal naar de sportterreinen in Aalst, waar we tot op heden nog steeds ons lokaal hebben. In 2004 werd het voorzitterschap overgenomen door Rudy Viellefont. In 2014 gaf Rudy zijn ontslag als voorzitter en werd Frank Boeyden voorzitter van onze maatschappij.