Home Onze Club Historiek Clubs Reglementen Uitslagen Kalender Gallerij
© Made & Powered by Bert
Koninklijke Balboogmaatschappij St. Servatius Aalst
 In 1867 bestonden er te Aalst nog vijf balboogmaatschappijen, St. Rochus, Willem Tell, De Moedige Strijders, De Ware Vrienden en Sint Servatius. Ieder jaar met karnaval werd er een bal ingericht door de balboogschutters. Hierop kregen verscheidene leden het aan de stok met elkaar, om politieke of andere redenen, die steeds maar aansleepten en op dat bal tot ontploffing kwamen, met als gevolg dat er een 10- tal leden ontslag namen in hun maatschappij. De 10 kwamen achteraf bijeen en beslisten een nieuwe maatschappij te stichten. Op 1 mei 1867 werden de verordeningen opgesteld. De nieuwe maatschappij zou de naam dragen "De Klauwaerts". Op 15 mei, op een algemene bijeenkomst van alle dissidenten, werden de verordeningen voorgelegd en goedgekeurd. De maatschappij was geboren in het lokaal "De Arc Van Noë" op de Molendries, in de forten van de Bokkenrijders. De stichters en eerste leden waren Guillaume Van Mol, Hypoliet Vande Voorde, Achiel Eeman, Frans Eeman, Clement De Paepe, Jozef Fonce, Edmare Rumbaut, Frans Beeckman, Kamiel De Coninck, Louis De Coninck, Jan D'Haese en Jozef Lenssens. De eerste voorzitter werd Guillaume Van Mol. De tweede voorzitter was Clement De Paepe, vanaf 25 mei 1876 tot 12 juni 1904. Hij werd in 1901 gevierd voor zijn 25-jarig voorzitterschap. Op 12 juni 1904 werd Achiel Eeman, medestichter van de maatschappij de derde voorzitter. Deze maakte de oorlogsjaren 1914-18 mee en de verdwijning van het lokaal “De Arc Van Noé”. Hij leidde de verhuis naar het “’s Gravenhof” in de Pontstraat 74 te Aalst. Op 27 mei 1927 werd er ter ere van het 60-jarig bestaan van de maatschappij en het 60 jaar lid zijn van deze heer, grootse feesten ingericht en de eerste vlag ontworpen en aangekocht. De vierde voorzitter was A. Meganck, gekozen op 15 jan 1928, als waardering voor zijn gedane werk als secretaris, zes dagen na zijn aanstelling overleed hij. Op 13 mei 1928 werd dan Jozef Hermans de vijfde voorzitter. Het Sint Hubertusfeest werd door hem voor de eerste maal ingericht. Hij bracht na de oorlog 40-45 de maatschappij terug tot leven en bloei. De zesde voorzitter was Albert Liebaut, gekozen op 15 nov 1949. In 1951 was hij samen met zijn secretaris Valery De Gendt de medestichter van de Aalsterse Verbroedering. Onder zijn voorzitterschap werd er een totaal nieuwe wip gebouwd, in profielen van staal, met een vast ondergedeelte en daar bovenop een draaipunt voor de perche, eveneens in staal (buis). Hij overleed op 21 mei 1967, de avond van onze nationale feestschieting voor 100 jaar Klauwaerts, na het relaas vernomen te hebben van zijn beide zonen, het was toen 21 uur. Op 1 oktober 1967 werd A.Van Den Stock de zevende voorzitter. Gust de folklorist van Aalst, door iedereen gekend. De club floreerde, maar het noodlot spaarde hem en zijn familie in het geheel niet. Toch bouwde hij nog het nieuwe clubhuis en was hij zoveel mogelijk op post. Hij overleed in de kliniek op 19 nov 1974. De achtste voorzitter was Maurits Lorie, één van de stille toegewijden, die gans zijn lid zijn in de bres gestaan had voor zijn club en de leden. In 1979 maakte hij de verhuis mee naar het “Gerstenhof” te Erembodegem, doch ziek zijnde trad hij af ten voordele van zijn zoon Gerard, dit was op 17 nov 1982. Gerard Lorie werd dan de negende voorzitter. Hij erfde nog een stuk van de schuld aangegaan voor de verhuis, doch hij zorgde ervoor samen met zijn penningmeester, alle schuld aangegaan onder de leden terug te betalen. Op 9 sept 84 gaf hij zijn ontslag in de club, zeer spijtig want 45 jaren was de naam Lorie verbonden geweest met de Klauwaerts. De tiende voorzitter werd dan op 9 sept 84, Lucien De Ridder. Met hem kregen wij vele nieuwe leden bij. Zijn grootste verdienste is geweest, dat hij vele Klauwaerts in de mogelijkheid heeft gesteld in zijn atelier, in de wintermaanden hun eigen boog te maken. Einde 85 leidde hij ons de weg terug naar de Pontstraat “Het Land Van Aalst”, maar het was maar tot 19 jan 1991, dan verhuisden wij naar de “Heilig Hartkring” in de Dokter De Moorstraat 104 te Aalst. Op 22 nov 91 gaf hij zijn ontslag als voorzitter. De elfde voorzitter werd dan Daniel Bauwens, amper 34 jaar, doch reeds lid vanaf zijn 13e jaar. Hij kreeg meteen de zware opdracht voor de organisatie van de viering van 125 jaar Klauwaerts, een taak die hij met zijn bestuur schitterend vervuld heeft. Onder zijn voorzitterschap heeft hij reeds 4 kampioenen van België, waaronder hijzelf in 1995, van een voorbeeld gesproken. De club samengesteld uit jongere en oudere schutters werkt zeer goed samen en is aldus uitgegroeid tot één van de grootste van België.  

De Klauwaerts