Home Onze Club Historiek Clubs Reglementen Uitslagen Kalender Gallerij
© Made & Powered by Bert
Koninklijke Balboogmaatschappij St. Servatius Aalst

Speciaal Reglement

Schietingen welke NIET tellen voor het clubkampioenschap Openingsschieting of Prijs van de lokaalhouder: Steeds op 1 mei. -10 ronden- modaliteiten vóór de aanvang medegedeeld. Koningschieting: Enkel de schutters (effectief werkende leden) die tijdens het vorige kalenderjaar aan minstens 5 schietingen deelnamen komen voor deze koningsschieting in aanmerking. De uittredende Koning levert twee verzilverde grote Koningsvogels, in de werkelijke vorm van een vogel, met afmetingen van circa 10 cm x 6 cm x 5cm en vervaardigd uit een moeilijk splijtende houtsoort. Eén enkele Koningsvogel wordt door de uittredende Koning op een lange spil in het midden van de prang vastgehamerd en bovendien stevig opgespiesd.  De degelijkheid der bevestiging wordt door de leden van het bestuur gekontroleerd. Alle deelnemers leggen een bedrag uit voor de Koningspot welke de nieuwe Koning zal ter beschikking gesteld worden en gezamelijk volledig dient opgebruikt onmiddellijk na het tooien met de Koningsbraak. Door loting wordt de volgorde van schieten bepaald, de uittredende Koning evenwel wordt automatisch nr.1. Daarop vangt de eigenlijke Koningschieting aan: de uittredende Koning mag 3 maal opeenvolgend schieten, vervolgens komen de andere mededingers in volgorde aan bod.  Indien de vogel in de eerste ronde er volledig afkomt moet hij er terug opgezet worden. De nieuwe Koning is hij die de spil volledig leeg schiet (het allerlaatste stukje of splinter eraf). Indien de koningsvogel die bepaalde dag niet afgeschoten wordt, zal het koning schieten vervolgd worden op de eerstvolgende clubschieting. De schutters niet aanwezig op de Koningsschieting kunnen niet deelnemen aan het vervolg. De schutters die verzaken aan het vervolg hebben geen recht meer op deelneming. De geplande clubschieting, kan eventueel en na overleg met akkoord, alsnog plaats hebben na het neerhalen van de koningsvogel en het kronen van de nieuwe sire. Afhaling Koning en door hem verzorgde ontvangst Voorafgaand aan de Koningschieting is er na samenspraak met de verbroedering samenkomst in een afgesproken lokatie rond 9u. Van hieruit start een gezamenlijke optocht met de vaandels en muziek op kop, gevolgd door de 3 braakdragende Koningen en eventueel voorafgegaan door de met braak getooide Keizer. Prijs van de Koning: Zondag volgend op O.H.Hemelvaartdag oneven jaartal Verloopt identiek als een schieting van het clubkampioenschap, doch voorzien van een aantal door de Koning geschonken prijzen inclusief een hoofdprijs op een onbekende vogel. Kallescheut: Enkel de schutters die gedurende het kalenderjaar aan 5 schietingen deelnamen komen voor deze schieting in aanmerking. Zelfde verloop en modaliteiten als bij de Koningschieting, maar zonder bijeenkomst in de voormiddag. Onderaan de prang wordt een met snoep en andere verrassingen opgevulde houten krat (type fruitkast of dergelijke) bevestigd, zodat de koningsvogel verborgen gaat. Het snoepgoed voor de kratvulling wordt door de club voorzien, de uittredende Kallekoning mag en kan daar evenwel anders over beslissen. Eerst wordt door 1 of meerdere schutters gelijktijdig op de krat ingeschoten zodat het aldus naar beneden vallend snoepgoed door kinderen der leden en hun sympathisanten kan opgegraaid worden, er zorg voor dragend dat de kleinsten ook hun deel bekomen.  Er zal ook op toegezien worden dat tijdens het opspannen, schieten en terugvallen der ballen de kinderen op een veilige afstand gehouden worden.  Zodra de krat leeg is wordt de prang neergelaten en de restanten van de krat verwijderd. De viering gebeurt onmiddellijk na de Kallescheut samen met de prijsdeling en huldiging van de Kampioen, tijdens een door de club verzorgd gezellig samenzijn. Door de maatschappij werd een braak voorzien, indien deze volledig is, worden de afzonderlijke medailles uitgereikt aan de Kallekoningen en de oudste Kallekoningsmedaille verwijdert van de komplete braak en overgebracht naar de lege braak.  De braak blijft steeds eigendom van de maatschappij. Jubel- en Vrije schietingen: De reglementen van de Nationale Federatie der Balboogschutters van België (N.F.B.B.) zijn van toepassing.  De modaliteiten worden bepaald door de inrichters. Stads-, Bazen- of Vrije tijdsschietingen. Zie de reglementering van de N.F.B.B. en deze der Verbroedering der Aalsterse Gilden. Nationale- en Federale schietingen. Zie reglementen N.F.B.B. BELANGRIJKE OPMERKING: Behalve wanneer ze in de hierboven behandelde schietingen anders bepaald zijn, gezien hun eigen specifiek karakter, zijn alle andere artikels en bepalingen van de reglementen der Nationale Federatie der Balboogschutters van België (N.F.B.B.) van toepassing. Kampen: Gebeurt op een volledig bezette prang, van links naar rechts.  De kampers schieten in volgorde van optreden tijdens de schieting.  Indien een vogel gedraaid komt te staan, geen normale stand heeft of gedeeltelijk stuk is, moet naar de volgende vogel geschoten worden. Bij twijfel beslissing door de aanwezige leden dagelijks bestuur. Wanneer een verkeerde vogel afgeschoten is, zal de prang neergelaten worden zodra die verkeerd geschoten vogel normaal aan de beurt is en terug opgezet worden. Een individuele kamp heeft steeds voorrang op een pelotonkamp.