© Made & Powered by Bert
Koninklijke Balboogmaatschappij St. Servatius Aalst
Home Onze Club Historiek Clubs Reglementen Uitslagen Kalender Gallerij
 Alhoewel de balboogmaatschappij Vooruit en Recht mede een der oudste verenigingen is in de gemeente, is hierover weinig gekend. Archiefstukken gingen verloren en zelfs werd in de kring lange tijd 1902 als stichtingsjaar aangenomen, niettegenstaande het 1892 bleek te zijn. Dit jaartal, dat voorkomt op een teruggevonden vlag, kan als juist aanzien worden daar de kring zeker al bestond in 1893. Inderdaad, in dit jaar staat Vooruit en Recht reeds vermeld onder de deelnemers aan de feestelijkheden ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Burgemeester Dr. D. Saunier. Vooruit en Recht werd dus opgericht in een periode dat de balboogsport een grote bloei kende in onze contreien. De Rupelstreek telde in die tijd een zestiental maatschappijen, waarvan er niet minder dan zes te Hemiksem gevestigd waren. Aan de hand van een kermisaffiche uit 1905 weten we dat Vooruit en Recht gehuisvest is geweest in het café van Désiré De Meyer. Later en gedurende vele jaren vond de maatschappij een onderkomen in het café bij "de Lukke" (Gust Reyniers) aan de Heuvelstraat 163. Wanneer genoemd café einde de vijftiger jaren gesloten werd, werd de wip overgebracht naar de Heuvelstraat 8, om in 1961 te verhuizen naar het café "In 't Zicht der Statie" aan de Heuvelstraat 56 waar ze heden nog gevestigd is. Voortgaande op 1902 als stichtingsdatum werd in 1977 het 75-jarig bestaan gevierd, niettegenstaande oudere schutters steeds beweerd hadden dat de kring reeds veel vroeger bestond. Deze missing werd, na het terugvinden van het kringvaandel, hersteld en het 100-jarig bestaan met luister gevierd in 1992. Op 16 mei van dit jaar werd de jubilerende kring op het gemeentehuis ontvangen en op 14 juni daaropvolgend had een jubileumschieting plaats waaraan alle verenigingen van de Schuttersfederatie deelnamen. Met wat over de maatschappij gekend is, kan de 100-jarige Vooruit en Recht toch terugblikken op een welgevuld palmares en op een aantal recentere prestaties: een 3de plaats (brons) op het Kampioenschap van België in 1982 en 1986; kampioen van België werd Petrus De Herdt in 1970 en Theo Callebaut behaalde zilver in 1975 en brons in 1976. De titel Koning der Koningen werd behaald door Fr. Verstraeten in 1970 en 1971 en door R. Van der Ghoten in 1987 en 1990 en 1996. Theo Callebaut werd keizer van de vereniging na in 1975, 1976 en 1977 de Koningstitel verworven te hebben. Hij won tevens de Beker op het Federaal kampioenschap te Brussel, Ancien Grand Serment, op 5 sept. 1999.  

Vooruit en Recht