Home Onze Club Historiek Clubs Reglementen Uitslagen Kalender Gallerij
© Made & Powered by Bert
Koninklijke Balboogmaatschappij St. Servatius Aalst
De Tiense Balboogmaatschappij “ Willem Tell” werd in 1841 opgericht en droeg tot na WOII de naam “Guillaume Tell”. Op 12 mei 1921, bij haar 80-jarig bestaan werd haar de titel “ Koninklijke” verleend. Dat het gebruik van de balboog niet zo populair is, getuigen het geringe aantal verenigingen. Tot op heden 3 in Aalst, 1 in Hemiksem, 1 in Brussel, 1 in Oostende en 1 in Tienen. De kruisboog is nooit doorgedrongen tot de massa zoals de handboog omdat het een zeer dure sport was en de beoefenaars moesten bij de zeer gegoede burgerij worden gezocht. De bijdrage voor onderhoud van het materiaal, de aankoop van nieuwe wapens of de verplaatsingsonkosten waren geweldig hoog. Het is daarbij ook een zwaar wapen en nogal hinderend bij iedere verplaatsing. Sedert de verbetering van de levensstandaar vanaf 1950 is het heden voor iedereen mogelijk deze sport te beoefenen. Al het nodige materiaal wordt door onze club bijna gratis aan haar leden te beschikking gesteld, tegen een beperkte bijdrage in het lidgeld. In deze maatschappij is en blijft de Koning-en Prinsschieting de bijzonderste wipschieting. Meestal vindt deze plaats eind april begin mei. Deze wordt geschoten over 20 ronden op officiële vogels en van links naar recht en in de volgorde van de vogels. Hij, die de meeste vogels neerhaalt, is de Koning en de volgende de Prins. Bij gelijke stand wordt er gekampt tussen de schutters met hetzelfde aantal vogels. Om de 5 schoten is er tijd voor een korte verpozing en een drankje. Na de schieting volgt de kroningsplechtigheid, waarbij het heffen van een glas en de nodige zang de Koning en de Prins worden gekroond.

Willem Tell